Kontakt

L. a R. D. spol. s r.o.

Kostolná 59
Veľký Biel 900 24

IČO: 36 767 336
zapísaný v Obch.reg.Okresného
súdu BA I,odd.Sro, vl.č.45578/B

Ing. Alexandra Filipková

mobil: 0903 452 085
tel: 02 / 45 650 732
fax: 02 / 45 650 732
email: lard@lard.sk


Prostredníctvom jednoduchého formulára
sa nás môžete pýtať on-line, radi vám
odpovieme.